ประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1.แนวทางการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2561
2.ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิช่าชีพครู 1/2561

  

1,187 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*