โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป้นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข็มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทราวงศึกษาธิการ

1,175 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*