ประชุมเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เพื่อพัฒนาอาคารเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งกำหนดการพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NO.1  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

615 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*