กิจกรรมทำความสะอาดคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมการรับเสด็จในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกันพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริเวณอาคาร 41

 

1,073 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*