อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยริทซึเมกังเอเชียแปซิฟิก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับสมาชิกชมรมเพรงโกะซึ่งเป็นชมรมอาสาสมัครจาก มหาวิทยาลัยริทซึเมกังเอเชียแปซิฟิก จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คนโดยมีความประสงค์จะพูดคุยกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์หรือการศึกษา เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไปปรับใช้กับกิจกรรมอาสาสมัครฝ่ายการศึกษาในอนาคต

       

642 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*