ขอเชิญต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ผู้ตรวจราชการประจำเขตราชการที่ 14 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

279 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*