ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น. วันแรกของการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์ โดยมีการแยกซ้อมย่อยดังนี้
1.สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้องประชุมไอยเรศ
2.สาขาการประถมศึกษา ห้องประชุมช้างเผือก
3.สาขาพลศึกษา ชั้น 4
4.สาขาวิทยาศาสตาการกีฬา ชั้น 5

1,038 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*