ประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคระครุศาสตร์ เป็นประธานในการปรชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน

269 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*