ขอกำชับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

1,153 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*