โครงการ “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ “และนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานถึงโครงการ “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในจังหวัดสุรินทร์ และเป็นไปตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน “จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายชยพล แสงไส รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ เมื่อร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดสุรินทร์และเมื่อกิจกรรมเสร็จแล้ว บุคลากร และนักศึกษาได้กลับมาทำความสะอาดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

801 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*