การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 9 พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชม ดังนี้
1.แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
3.การแก้ไขผลการเรียน

992 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*