ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่าย เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์

  

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

1,666 total views, 123 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*