ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรายงานเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ.2561 เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฎิบัติโดยเคร่งเครัดต่อไป

1,437 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*