โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1.ให้นักเรียนค้นพบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบปัญหาและสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.ให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
4.ให้นักเรียนและครูเรียนรู้และทำการศึกษาทำงานร่วมกัน

1,610 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*