โครงการพัฒนาการศึกษาชายแดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาชายแดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 คน  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

778 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*