การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และโรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2561
3.การดำเนินการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561
4.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี

 

2,085 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*