การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และโรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2561
3.การดำเนินการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอน ประจำปีงบประมาณ 2561
4.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี

 

1,870 total views, 31 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*