คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการ-ปี-2561 

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล individual Development Plan : IDP 

ดาวน์โหลด

 

 

 

618 total views, 2 views today