ติดต่อ

รายละเอียดติดต่อ

edusrru2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท (กิโลเมตรที่ 2 ห่างจาก ตัวเมืองไปทางใต้) ตำบลนอกเมืองอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

044-041-551 (เบอร์โทรศัพท์)
044-041-552 (fax)

 

Email: webmaster@edu.srru.ac.th

แผนที่