ข่าวทั่วไป

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา เข้าเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีการแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากประเทศบรูไน และมีการนำเสนอทีมแนะนำจากทุกคณะในการให้ข้อมูลกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้องเผือก อาคาร 41 1,119 total views, no views today

1,119 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัรฑิต ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง 2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา 860 total views, no [อ่านต่อ..]

860 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการทำข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะในการทำข้อสอบ 2.เพื่อให้นักศึกษา มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตน ร่วมถึงสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกในสนามต่อไป             [อ่านต่อ..]

889 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ “ก้าวที่กล้า สู่ วิชาชีพครู, ปรับความคิิดพิชิตข้อสอบ, ศาสตร์แห่งการสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบและการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคมคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย และ พลศึกษา ที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-5 (รหัสนักศึกษา 56-60) ในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ [อ่านต่อ..]

817 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลและได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากทั้ง 56 หลักสูตรที่จะเปิดการสอนในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละคณะ หลักสูตร สาขาวิชา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมยืนยันว่าหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา [อ่านต่อ..]

499 total views, no views today

No Picture
ข่าวทั่วไป

กำหนดการจัดงานเทศกาลแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ( SICE : Surin International Cultural Exchange 2018)

กำหนดการจัดงานเทศกาลแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ( SICE : Surin International Cultural Exchange 2018) วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โดมกิจกรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 394 total views, no views today

394 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

งานแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก กล่าวต่อสื่อมวลชน จ.สุรินทร์ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร [อ่านต่อ..]

776 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมหารือการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 375 total views, no views today

375 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะครุศาสตร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลกรสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้ ชั้น 1 อาคาร 41 2,768 total views, no views today

2,768 total views, no views today