ข่าวทั่วไป

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาคเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๘๖ รูป ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมใหญ่ หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนเครื่องราชสักการะ มายังหอประชุม เพื่อร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [อ่านต่อ..]

641 total views, 1 views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์ห้องสมุด ณ สำนักนักวิทยบริการและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบเกียรติบัตรรางวัลเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดดีเด่น  ได้แก่ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ โดย ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์  เข้ารับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษาประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง [อ่านต่อ..]

473 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาการศึกษาชายแดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาชายแดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 คน  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 745 total views, no views today

745 total views, no views today