ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 327 total views, no views today

327 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภายในซุ้มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในทุกสาขาวิชาจากทั้ง 6 คณะ ซึ่งจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขาคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับซุ้มนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะให้บริการสอบถามข้อมูลระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ภายในงานกาชาดและงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2560 สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์                         [อ่านต่อ..]

1,582 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

Big Cleaning Day ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไร จันทมัตตุการ  พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และพันธมิตรร่วมใจ Big Cleaning Day ประจำปี 2560” เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้างกิจกรรมความสามัคคีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาอีกด้วย   1,286 total views, no views today

1,286 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 784 total views, no views today

784 total views, no views today