ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการ “การพัฒนาการเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ “การพัฒนาการเป็นผู้ฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล โดยมีครูสืบพงษ์ วิชัยผิน ผู้ตัดสินของสหพันธ์บาสเกตบาสนานาชาติ FIBA มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 842 total views, 2 views today

842 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยมีประธานหลักสูตรและประธานกลุ่มวิชาในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 161 total views, no views today

161 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้ 👉 ช่องทางที่ 1 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่http://new.srru.ac.th/ (ระบบเปิดวันที่ 4 ก.พ. เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 👉 ช่องทางที่ 2 สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 (ตึกช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 💵 ค่าสมัคร [อ่านต่อ..]

204 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ศิลปะหุ่นมือจากถุงกระดาษ นักศึกษาบรูไนกับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   อ.ปิยนันท์ พูลโสภา อาจารย์ผู้สอนรายวิชางานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ  สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  พานักศึกษาจากประเทศบรูไน เรียนรู้การทำศิลปะหุ่นมือจากถุงกระดาษ ร่วมกันกับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องเรียน อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 412 total views, no views today

412 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้ 1.การขอสำเร็จการศึกษาตามที่โครงการบัณฑิตกำหนด 2.พิจารณาผลการเรียนหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3.พิจารณาผลการเรียนหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.พิจารณาผลการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 4.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร [อ่านต่อ..]

108 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการกีฬาสีสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 2. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 3. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม         262 total views, 1 views today

262 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก การฝึกทัษะการคิด (Exe Cutive Function : EF)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานโครงการเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก การฝึกทัษะการคิด (Exe Cutive Function : EF) เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ คิดเป็น ทำเป็นเรียนรู้เป็น แก้ปัญหา ช่วยให้มีเหตุผล ยับยั้งชั่งใจ กำกับอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยความร่วมมือกับสถาบัน นาดาจินตคณิต (NADA) จังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรม “SRRU Bright Kids 1st” [อ่านต่อ..]

296 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริฯ ใน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

เมื่่อวันที่  28-29 ม.ค.62  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริใน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.ตชด., พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.สง.ผบ.ตร., นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์,พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.บารมี อำไพพิศ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.21, คุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน [อ่านต่อ..]

678 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ห้องช้างเผือก อาคาร 41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมตัวแทน สทศ.ประจำสนามสอบ โดยกำหนดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 301 total views, no views today

301 total views, no views today