ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 756 total views, no views today

756 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 596 total views, no views today

596 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 294 total views, no views today

294 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยภายในซุ้มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในทุกสาขาวิชาจากทั้ง 6 คณะ ซึ่งจะมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขาคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับซุ้มนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะให้บริการสอบถามข้อมูลระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 – 21.00 น. ภายในงานกาชาดและงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2560 สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์                         [อ่านต่อ..]

1,547 total views, no views today