No Picture
ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 3 การจัดงานวันเด็ก ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561, การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน, การจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561, โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตระและระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560, คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการคัดเลือกนักศึกษาหมู่เรียนละ 2 คน เพื่อรับการอบรมเป็นนักศึกษาแกนนำ TO BE [อ่านต่อ..]

142 total views, 1 views today

No Picture
ข่าวจากงานบุคคล
No Picture
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 (กำหนดการ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

          ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกเพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกเพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกเพื่ออ่าน [อ่านต่อ..]

28 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 1,372 total views, no views today

1,372 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-22.00 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดเอกสารดังแนบ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 192 total views, 1 views today

192 total views, 1 views today