ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

วันที่  28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 2.การแก้ไขผลการเรียน 3.สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย 4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 เรื่อง [อ่านต่อ..]

2,017 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะครุศาสตร์ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลง และตัวแทนนักศึกษาได้มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะครุศาสตร์ทั้งสิ้น ๕ ท่าน ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช [อ่านต่อ..]

1,185 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561

วันที่ 15 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561” โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 46 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561” ครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” [อ่านต่อ..]

874 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแต่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมให้โอวาทโดยอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ 1.อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ วงษาวดี 2.รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ ตัณฑวณิช 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเศษ ชินวงศ์ 5.อาจารย์ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์     619 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

619 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร. พิศิษฐ ตันฑวณิช ผศ.ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ วงษาวดี ผศ.ดร. วิเศษ ชิณวงศ์ อาจารย์ ดร. ชินวัตร บุปผาวัลย์ ในวันที่ 19 กันยาย1 ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ทกำหนดการ 18.00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 18.15 น. – พิธีแสดงมุทิตาจิต – [อ่านต่อ..]

718 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560

วันที่ 8-9 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 (ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2560) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง [อ่านต่อ..]

218 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง เนื่องจากสาย fiber Optic เสียหาย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ระบบอินเตอร์เน็ตของคณะครุศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบเครือข่ายภายในปกติ ได้ทำการตรวจสอบปัญหาโดยเร่งด่วน และพบว่าสถานะการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ที่เชื่อมต่อต้นทางจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ปลายทางคณะครุศาสตร์ เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานเป็นปกติดังเดิม ขออภัยในความไม่สะดวก 645 total views, no views today

645 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2559-2560

วันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์ผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ [อ่านต่อ..]

1,128 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่การประชุมรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (1004801t) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนเล่มรายงานวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (การออกสังเกตการสอน) 2.พิจารณารูปแบบการจัดสัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 814 total views, no views today

814 total views, no views today