ข่าวทั่วไป

กิจกรรมจิตอาสา สร้างความดี ในโครงการ “ครุศาสตร์อาสา”

วันที่ 19 มกราคม เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษษคณครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างความดี ในโครงการ “ครุศาสตร์อาสา” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาจิตใจของนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในด้านการมีจิตอาสาและการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม โดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบริเวรณรอบๆอาคาร 41 เช่น การสร้างลานกิจกรรมภายนอกอาคาร การทาสีขอบถนน-ทางเท้า ทาสีเครื่องหมายจราจร ทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณรอบอาคาร 233 total views, no views today

233 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทำการรายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2562 ลิ้งค์กรอกข้อมูล ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 https://goo.gl/forms/hRDLAzaMLiUGrSMp1 ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 https://goo.gl/forms/a7qigxPm3FYGPlsN2   ลิ้งค์ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTDddyyIUiIAFm4cuVbLpj0elbYoM-IqTvXUAt3q-XE/edit?usp=sharing ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hs-e-ppiG0GujPXWLjoddrI_tZ54jAj0cOzSOpWPWY8/edit?usp=sharing 7,952 total views, 28 views today

7,952 total views, 28 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยประเทศบรูไน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน เข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. พิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัย University Brunei [อ่านต่อ..]

138 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ “โครงการ ICT เพื่อน้อง” (กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี)

วันที่ 11 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่น้องๆโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีและมอบของรางวัลให้แก่น้องๆ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มามอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษาและขนมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ..สำหรับกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสีในครั้งนี้น้องๆได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งการแสดงเล่นเกมและแข่งขันกีฬาบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากน้องๆ คณะครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน และที่สำคัญความสุขที่พวกเราครอบครัว ICT ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆให้แก่สังคม… ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมทำความดีครับ (กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทาสีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา)     116 total views, no views today

116 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและติดตามงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและติดตามงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 337/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและติดตามงานโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน 3.การเสนอขอรับทุนโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ [อ่านต่อ..]

477 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน โดยได้เชิญชมรมไตรกีฬาจังหวัดสุรินทร์และทีมช้างวิ่ง มาให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการจัดงาน โดยมีการกำหนดการจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 นี้ และจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆนี้ จัดประชุม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 899 total views, no views today

899 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ “โครงการ ICT เพื่อน้อง”

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.จักรพงษ์ วารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไปจัดกิจกรรมทาสีรั้วให้กับโรงเรียนและให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ICT เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 143 total views, no views today

143 total views, no views today