ประกาศ

พิธียกฉัตรสัปทนพระพุทธรูปประจำคณะครุศาสตร์

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายฉัตรสัปทน พระพุทธรูปประจำคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ณ หน้าอาคาร ๔๑ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ 277 total views, no views today

277 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น ๒ อาคาร ๔๑ 410 total views, no views today

410 total views, no views today