ข่าวทั่วไป

Big Cleaning Day ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไร จันทมัตตุการ  พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และพันธมิตรร่วมใจ Big Cleaning Day ประจำปี 2560” เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เหมาะกับการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้างกิจกรรมความสามัคคีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาอีกด้วย   1,247 total views, no views today

1,247 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 743 total views, no views today

743 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องรับรองวิทยากร ชึ้น 3 อาคาร 41 268 total views, no views today

268 total views, no views today