ข่าวจากหน่วยงานภายใน

International Cultural Workshop SICE 2018

วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ International Cultural Workshop  เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 981 total views, no views today

981 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา เข้าเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีการแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากประเทศบรูไน และมีการนำเสนอทีมแนะนำจากทุกคณะในการให้ข้อมูลกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้องเผือก อาคาร 41 1,132 total views, no views today

1,132 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Smart class room ) ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ ผศ.ร.ต.ท.ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร ดร.ภัทรพล ทองนำ 2.การพิจารณาการขอกู้กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ อาจารย์ชัยธวัช [อ่านต่อ..]

1,110 total views, no views today

ประกาศ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 . คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41        753 total views, 1 views today

753 total views, 1 views today