ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการสอนแบบ Active Learning และได้แนวทางการศึกษาแบบ STEM Education 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สำรวจปัญหาการศึกษาเชิงลึก ในบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ และในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้ง 25 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ [อ่านต่อ..]

2,164 total views, 2 views today

..

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล

📌 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วม 📌 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล วันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2561 👉 สมัครออนไลน์ได้ที่   ลงทะเบียนได้ที่นี่  👈 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041551 หรือ 088-105-2395 1,401 total views, 10 views today

1,401 total views, 10 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ปฏิทินโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) 2.โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน 3.กำหนดวันประเมินและเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร) 4.การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 3,064 total views, 2 views [อ่านต่อ..]

3,064 total views, 2 views today