ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำ 2561 พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้น ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท 480 total views, no views today

480 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะครุศาสตร์ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลง และตัวแทนนักศึกษาได้มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะครุศาสตร์ทั้งสิ้น ๕ ท่าน ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.พิศิษฐ ตัณฑวณิช [อ่านต่อ..]

1,263 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 กันยายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2 – 4 ปีที่อยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้งสองหน่วยงานตกบง ทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสาธิต ระดับปฐมวัย [อ่านต่อ..]

1,240 total views, no views today