ข่าวทั่วไป

ประเพณีแซนโฏนตา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ ทำพิธีเซ่นโฏนตาบูชาบรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้ว เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมร ณ อาคาร 41 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 1,391 total views, no views today

1,391 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2559-2560 รุ่น 2 ระยะที่ 2

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์ผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ ที่มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ [อ่านต่อ..]

1,084 total views, 1 views today