ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒฯาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 2.คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

1,091 total views, no views today