ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงแบ่งปั่น สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในงาน “ตุ้มโฮมพาแลง ฮักแพงแบ่งปั่น สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ประจำปี 2561” พร้อมทั้งผู้บริหารทุกคณะ ร่วมมอบความสุขและมอบของรางวัลปีใหม่ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 106 total views, 4 views today

106 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ ขอขยายระยะเวลานำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีนโยบายให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้นำส่งภายในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขอขยายระยะเวลานำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นำส่งที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม     181 total views, 4 views today

181 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

กีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561 ณ โรงยิมส์พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 77 total views, 2 views today

77 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 2562 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วม ภายในงานมีการจับสลากให้ของขวัญแก้นักศึกษา และมอบของขวัญมอบให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ และร่วมรับประทานอาหารกลาองวันร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41 117 total views, 4 views today

117 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ นักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 27 สาขาวิชา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมวิพากษ์ครั้งนี้ราว 500 คน และหลังจากการประชุมวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้แล้ว ภารกิจต่อไปคือ ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 นี้ สภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเชิญอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์จากทุกสถาบันมาร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำหลักสูตรกลางราชภัฏไปใช้ จะมีการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย์ [อ่านต่อ..]

536 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ ๔๕ “อินทนิลเกมส์”

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ ๔๕ “อินทนิลเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 323 total views, no views today

323 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมพบนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการจัดประชุมพบปะนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา รายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 951 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 1,033 total views, no views today

1,033 total views, no views today