ประกาศ

ประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคระครุศาสตร์ เป็นประธานในการปรชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุน 266 total views, no views today

266 total views, no views today

ประกาศ
ประกาศ

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องอธิการบดี ตึก 31 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 2.การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา 3.การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                   [อ่านต่อ..]

874 total views, no views today