ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560

วันที่ 8-9 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 (ครูคืนถิ่นปีบรรจุ 2560) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง [อ่านต่อ..]

167 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง เนื่องจากสาย fiber Optic เสียหาย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ระบบอินเตอร์เน็ตของคณะครุศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ เบื้องต้นตรวจสอบเครือข่ายภายในปกติ ได้ทำการตรวจสอบปัญหาโดยเร่งด่วน และพบว่าสถานะการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ที่เชื่อมต่อต้นทางจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ปลายทางคณะครุศาสตร์ เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานเป็นปกติดังเดิม ขออภัยในความไม่สะดวก 580 total views, 3 views today

580 total views, 3 views today