ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกหลักสูตร ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ชั้นปีที่ 1-5 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา… (สกอ.) จะเปิดระบบออนไลน์รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [อ่านต่อ..]

709 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 854 total views, no views today

854 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์ร่วมกับทีมแนะแนวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 712 total views, no views today

712 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 371 total views, no views today

371 total views, no views today