ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 517 total views, no views today

517 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา [อ่านต่อ..]

561 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองครบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยา ชั้น 3 อาคาร 41 853 total views, 1 views today

853 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

Sarajkund International Crafts Mela 2018

วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 ท่าน ได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานแสดงสินค้าหัตถกรรมประจำปี Sarajkund International Crafts Mela 2018 ซึ่งถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอินเดีย โดยจัดที่  Sarajkund,Faridabed รัฐหรยาณา สาธารณรัฐอินเดีย   762 total views, no views today

762 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดทำโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รายวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟกราฟิกและพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41       1,272 total views, 1 views today

1,272 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิลเกมส์” ครั้งที่ 44

วันที่ 3 มีนาคม 2561 ขบวนพาเหรดของกองทัพนักกีฬาระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ละคณะได้เริ่มต้นเดินขบวนตั้งแต่หน้าอาคาร 31 ไปสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแต่ละคณะได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม และความพร้อมเพรียงกันของกีฬาแต่ละสี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวินัย แข่งขัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้ ครุศาสตร์กวาดทุกรายการกีฬา ในการเเข่งขันกีฬาระหว่างคณะ อินทนิลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ชนะเลิศฟุตบอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศตะกร้อชาย ชนะเลิศตะกร้อหญิง และชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

717 total views, no views today