ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 908 total views, no views today

908 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Post test ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่

ตรวจสอบหมายเลขที่นั่งสอบตามรายชื่อได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/0B2DN3yuNT_Y1d29oTEZnNkJjVVE/view Cr.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   302 total views, no views today

302 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ PLC  หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ PLC  หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐   185 total views, no views today

185 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมหารือ “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์”

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมหารือ “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 534 total views, no views today

534 total views, no views today