ข่าวทั่วไป

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทำการรายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2562 ลิ้งค์กรอกข้อมูล ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 https://goo.gl/forms/hRDLAzaMLiUGrSMp1 ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 https://goo.gl/forms/a7qigxPm3FYGPlsN2   ลิ้งค์ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTDddyyIUiIAFm4cuVbLpj0elbYoM-IqTvXUAt3q-XE/edit?usp=sharing ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hs-e-ppiG0GujPXWLjoddrI_tZ54jAj0cOzSOpWPWY8/edit?usp=sharing 8,604 total views, 1 views today

8,604 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยประเทศบรูไน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัย University Brunei Darussalam (UBD) ประเทศบรูไน เข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. พิจารณารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัย University Brunei [อ่านต่อ..]

197 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจาณาผลการเรียน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.พิจารณาผลการเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู   474 total views, no views today

474 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่12 มกราคม พศ.2562 โดยจัดงานวันเด็กใน 3 จุดคือ 1. จุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.จุดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 3.จุดเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนขนม ตุ๊กตาอุปกรณ์การศึกษาจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมด็องเร็คเพื่อใช้สำหรับแจกในงานวันเด็กในปีนี้ 221 total views, no views today

221 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นประธาน เปิดงาน ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเข่าเหล่านนั้นจะเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้ที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต และจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดย คณะครุศาสตร์ได้แบ่งการจัดงานวันเด็ก 3 จุดดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย [อ่านต่อ..]

302 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ “โครงการ ICT เพื่อน้อง” (กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี)

วันที่ 11 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่น้องๆโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีและมอบของรางวัลให้แก่น้องๆ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มามอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษาและขนมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ..สำหรับกิจกรรมวันเด็กและกีฬาสีในครั้งนี้น้องๆได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งการแสดงเล่นเกมและแข่งขันกีฬาบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากน้องๆ คณะครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน และที่สำคัญความสุขที่พวกเราครอบครัว ICT ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆให้แก่สังคม… ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมทำความดีครับ (กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทาสีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา)     201 total views, no views today

201 total views, no views today