ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 พ.ต.ท.บารมี อำไพพิศ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.21 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริฯ ใน รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ.โพธิ์ทอง ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ ในวันที่ 29 ม.ค.62 โดยมี นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์,พ.ต.อ.สุภัทร [อ่านต่อ..]

998 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ “โครงการ ICT เพื่อน้อง”

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.จักรพงษ์ วารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไปจัดกิจกรรมทาสีรั้วให้กับโรงเรียนและให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ICT เพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 249 total views, no views today

249 total views, no views today

No Picture
ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิ๊ก             1,696 total views, 4 views today

1,696 total views, 4 views today