Home ข่าวจากหน่วยงานภายใน การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563

การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563

by chousakun kassada

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.กรอบรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2)
2.ปฏิทินการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
3.เกณฑ์การประเมินรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
4.โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.เกณฑ์การรับรองหลักสูตร ค.บ.4ปี)

Loading

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00