คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณบดี

Freshy EDU Star Awards 2020 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ “ย้อนหลัง”

ITA คณะครุศาสตร์