Home ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์

by education
 สำหรับนักศึกษา  สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  สำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลประวัตินักศึกษา คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  ประวัตินักศึกษา
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา แบบรายงานการให้คำปรึกษานักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา  แบบรายงานการให้คำปรึกษานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา  
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แบบรายงานการให้คำปรึกษานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา แบบรายงานการให้คำปรึกษานักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แบบรายงานการให้คำปรึกษานักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
 เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่ม

ปฏิทินการศึกษา

 
 เอกสารขอยืมอุปกรณ์โสตฯ    
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสาขาและย้ายคณะ  
 แนวทางการให้คำปรึกษาแต่ละชั้นปี
 

แบบฟอร์มบันทึกการให้คำปรึกษา

 
 เอกสารขอยืมอุปกรณ์โสตฯ

เอกสารการขอใช้ห้องประชุม

    

คำร้องขอเอกสารเพิ่ม-ถอนรายวิชา

เอกสารการขอใช้ห้องประชุม

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสาขาและย้ายคณะ

แบบฟอร์มคำร้องขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียน

 

Loading

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00