การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม กังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
2.สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
3.การจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

82 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*