ประกาศคณะครุศาสตร์ ที่ 030/2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 3

760 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*