พิธีเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ รอบ

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ รอบ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

13,193 total views, 2 views today