Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหวข่าวทั่วไป ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

by education

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00