หน้าแรก ข่าวงานประกันคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมช้างแดง ห้องประชุม อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร 41
.
.
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้
1. รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ประธาน
2. ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง กรรมการ
3. ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการและเลขานุ

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00