Home ข่าวจากฝ่ายวิชาการ โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์

โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์

by chousakun kassada
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
2.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)
3.เพื่อศึกษานำร่อง (Pilot study) และปรับปรุงรูปแบบ พัฒนาครูตามกรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ)

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00