หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566

ผู้เขียน chousakun kassada
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และในรูปแบบออนไลน์ zoom
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
2.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
5.เรื่องจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 (ครั้งที่1)
7.การขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00