หน้าแรก ข่าวจากมหาวิทยาลัย การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding :MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding :MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน chousakun kassada

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding :MOU) การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1,  เขต 2,  เขต 3 และเทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล วันพุธที่  14  กันยายน 2565  เวลา 13.30 –  16.30 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00