หน้าแรก ข่าวจากหน่วยงานภายใน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2562

ผู้เขียน chousakun kassada

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน เป็นประธานการตรวจประเมิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ กรรมการ
อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา กรรมการและเลขานุการ
นายชูสกุล เกษฎา/นางนันทิยา สุพรรณภพ ผู้ช่วยเลขานุการ

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00